THANH LÝ TỒN KHO

Để phục vụ cho việc nhập hàng Quý VI.2017, Siquar Việt Nam thanh lý các mặt hàng ray trượt biSiquar Việt Nam kính mời quý khách hàng, đối tác mua thanh lý các mặt hàng, cụ thể như sau:

1. Ray trượt bi 3 tầng bản rộng 42mm, VNT; đồng giá: 14,000vnd/bộ cho các kích thước độ dài
- SQ-BS4203-ZP-300MM: 82 bộ
- SQ-BS4203-ZP-350MM: 15 bộ
- SQ-BS4203-ZP-400MM: 15 bộ
- SQ-BS4203-ZP-450MM: 216 bộ
- SQ-BS4203-ZP-500MM: 30 bộ
- SQ-BS4203-BL-300MM: 75 bộ
- SQ-BS4203-BL-450MM: 15 bộ
2. Ray trượt bi 3 tầng bản rộng 35mm; đồng giá: 14,000vnd/bộ cho các kích thước độ dài
- SQ-BS3503-ZP-300MM: 165 bộ
- SQ-BS3503-ZP-350MM: 210 bộ
- SQ-BS3503-ZP-400MM: 105 bộ

 * Ray trượt bi 3 tầng bản rộng 37mm, dài 300mm, màu đen, giá 12.000đ/cặp.
3. Ray trượt bi 3 tầng bản rộng 43mm, đồng giá 14,000vnd/bộ cho các kích thước độ dài
- SQ-BS4303-ZP-400MM: 81 bộ
- SQ-BS4303-ZP-450MM: 739 bộ
- SQ-BS4303-ZP-450MM: 972 bộ
4. Ray bi 3 tầng bản rộng 45mm, đồng giá 14,000vnd/bộ cho các kích thước độ dài
- SQ-BS4503-ZP-300MM: 120 bộ
- SQ-BS4503-ZP-350MM: 83 bộ
- SQ-BS4503-ZP-450MM: 30 bộ
- SQ-BS4503-ZP-500MM: 68 bộ
5. Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn mới (Pitton màu xám)
* 40,000vnd/ bộ với kích thước độ dài 300mm và 350mm
* 40,000vnd/bộ với kích thước độ dài 400mm, 450mm, 500mm
- SQ-BSS2-ZP-B-300MM: 1249 bộ
- SQ-BSS2-ZP-B-350MM: 971 bộ 
- SQ-BSS2-ZP-B-400MM: 851 bộ
- SQ-BSS2-ZP-B-450MM: 526 bộ
- SQ-BSS2-ZP-B-500MM: 458 bộ
6. Ray trượt bi 3 tầng giảm chấn mới (Pitton màu xanh)
* 40,000vnd/ bộ với kích thước độ dài 300mm và 350mm
* 40,000vnd/bộ với kích thước độ dài 400mm, 450mm, 500mm
- SQ-BSS-ZP-B-300MM: 94 bộ
- SQ-BSS-ZP-B-350MM: 794 bộ 
- SQ-BSS-ZP-B-400MM: 581 bộ
- SQ-BSS-ZP-B-450MM: 467 bộ
- SQ-BSS-ZP-B-500MM: 1656 bộ
7. Ray trượt bi 3 tầng nhấn mở
 

* 40,000vnd/ bộ với kích thước độ dài 300mm
* 40,000vnd/bộ với kích thước độ dài 400mm, 450mm
- SQ-BSP-ZP-B-300MM: 118 bộ
- SQ-BSP-ZP-B-400MM: 150 bộ 
- SQ-BSP-ZP-B-450MM: 382 bộ