Ngành gỗ Năm 2016: Chờ thách thức, đón cơ hội


Ngành gỗ Năm 2016: Chờ thách thức, đón cơ hội

Các hiệp định song phương, đa phương như TPP, VPA,... chắc chắn sẽ tạo nhiều lợi thế cho các doanh nghiệp đồ gỗ trong nước nhưng đồng thời là cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp gỗ trong nước làm gì trước làn sóng này? Mời các bạn cùng Phụ kiện gỗ nội thất tìm hiểu về các thách thức và cơ hội trong năm 2016.


Lợi thế mà doanh nghiệp Việt Nam có được khi Hiệp định TPP này thực thi và tác động của các Hiệp định này ra sao đối với ngành gỗ ?

Việt Nam đã ký kết Hiệp định TPP, Hiệp định này có các đặc điểm sau: xóa bỏ rào cản xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa các nước thành viên. Thống nhất luật lệ, quy tắc chung giữa các nước thành viên như: sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm, an toàn lao động,... Như chúng ta đã biết, TPP là điểm chốt mới ở Châu Á và có ảnh hưởng lớn hơn WTO. Vì WTO có 161 thành viên vì vậy có khó khăn về sự thỏa thuận chung đến bất kỳ vấn đề nào đó. Hiệp định này cũng tác động đến kế hoạch điều chỉnh chính sách và hướng đi của luật pháp của mỗi quốc gia thành viên. Tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện nguồn nhân lực. Với Việt Nam, TPP mang lại rất nhiều cơ hội, giúp chúng ta tăng thêm GDP, tăng kim ngạch xuất khẩu, với riêng các ngành dệt may, giầy da hay chế biến gỗ, sẽ có bước phát triển về kim ngạch xuất khẩu. Chúng ta đang có có cơ hội mới về chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì các nước TPP chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Các lợi ích về thuế quan với ngành gỗ không có nhiều vì chúng ta xuất khẩu sang các nước TPP và nhập khẩu gỗ từ các nước TPP chỉ chịu mức thuế thấp hoặc 0%.

Về khía cạnh thể chế, Việt Nam có cơ hội hoàn thiện cơ chế thị trường, tăng cường về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng.

Hiệp định FTA giữa Việt Nam và EU sẽ tác động như thế nào đối với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ trong nước và doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, khi EU là một trong hai thị trường xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ lớn của Việt Nam ?

Đối với FTA Việt Nam – EU, đồ gỗ xuất khẩu sang EU và nhập khẩu gỗ từ EU đều có mức thuế 0%. Về lợi ích ngắn hạn không nhiều, nhưng về dài hạn ngành gỗ sẽ được lợi ích gián tiếp. Nhưng sẽ có những thách thức lớn đối với doanh nghiệp, khi các doanh nghiệp phải thích ứng với các yêu cầu nghiêm ngặt về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn về chứng nhận và hạn chế hóa chất, quy định về các chất nguy hiểm trong sản phẩm gỗ và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp gỗ phải thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn an toàn sản phẩm. Kéo theo đó là tăng chí phí sản xuất và như vậy sẽ kém tính cạnh tranh. Các doanh nghiệp cũng cần phải thích ứng với các rào cản phi thuế quan hay các rào cản về kỹ thuật (TBT,...)

Cần có những giải pháp nào để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành gỗ trong thời gian tới ?

Trước tiên, vai trò của Bộ Nông nghiệp và PTNT là rất lớn, chúng ta đã đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chiến lược lâm nghiệp quốc gia 2006 - 2020, trên cơ sở đó định hướng phát triển công nghiệp gỗ Việt Nam đến 2020 thích ứng với các Hiệp định FTA, TPP và cộng đồng kinh tế  ASEAN (AEC). Tiếp theo, cần thúc đẩy nhanh việc cấp chứng chỉ FSC cho gỗ rừng trồng ở Việt Nam để đáp ứng cung cấp gỗ nguyên liệu có FSC cho doanh nghiệp gỗ Việt nam chế biến xuất khẩu sản phẩm gỗ. Các doanh nghiệp gỗ chủ động nghiên cứu các Hiệp định TPP, FTA để xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp mình.

Có kế hoạch dài hạn và hàng năm về đầu tư công nghệ mới chế biến sản phẩm gỗ hoàn chỉnh xuất khẩu tiêu thụ nội địa và đặc biệt chủ động đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp. Các Hiệp hội sẽ phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy mô hình liên kết giữa chủ rừng và chủ doanh nghiệp chế biến gỗ và giữa chủ doanh nghiệp chế biến gỗ liên kết với nhau.